Tribal Wars Stats: Värld 6: Units

Enhet Trä Lera Järn Population Hastighet Anf Förs Förs Kav Förs Båg Bär Grundbyggtid
Spjutman 50 30 10 1 18,018 10 15 45 20 25 680
Svärdsman 30 30 70 1 22,022 25 50 25 40 15 1000
Yxman 60 30 40 1 18,018 40 10 5 10 10 880
Spejare 50 50 20 2 9,009 0 2 1 2 0 600
Lätt Kavalleri 125 100 250 4 10,01 130 30 40 30 80 1200
Tungt Kavalleri 200 150 600 6 11,011 150 200 80 180 50 2400
Murbräcka 300 200 200 5 30,03 2 20 50 20 0 3200
Katapult 320 400 100 8 30,03 100 100 50 100 0 4800
Adelsman 14000 15000 12500 100 35,035 30 100 50 100 0 12000

2020-09-20 07:44:59 CEST