Tribal Wars Stats: Värld 3: Settings

Inställning Värde
Hastighet1.5
Enhets hastighetsmodifierare0.75
Moral aktiveradNej
Byggnadsförstörelse aktiveradJa
Tidsgräns för att avbryta handel(sekunder)300
Tidsgräns för att avbryta attacker(sekunder)600
Nybörjarskydd(dagar)0
Paladin aktiveradJa
Bågskyttar aktiveradeJa
GuldmyntsystemJa
Maximalt Adelsmansavstånd150
Maximalt antal stammedlemmar80

2020-02-25 07:19:56 CET