Tribal Wars Stats: Värld 25: Settings

Inställning Värde
Hastighet0.001
Enhets hastighetsmodifierare0.001
Moral aktiveradJa
Byggnadsförstörelse aktiveradJa
Tidsgräns för att avbryta handel(sekunder)300
Tidsgräns för att avbryta attacker(sekunder)600
Nybörjarskydd(dagar)10
Paladin aktiveradNej
Bågskyttar aktiveradeNej
GuldmyntsystemNej
Maximalt Adelsmansavstånd50
Maximalt antal stammedlemmar25

2020-07-07 09:32:01 CEST