Tribal Wars Stats: Värld 16: Conquer map

Zoomnivå:

Procentnivån för zoomen. Det lägsta värdet är 100% (helt utzoomat), det högsta värdet är 1000% (fullt inzoomat).
Centrera på:

Då inzoomningen är över 100%, kan du avända detta för att ändra x- och y-positionerna som kartan är centrerad på.
Kartläge:

Du kan ändra kartläget att antigen visa alla adlingar, eller bara de som du har markerat för.
Kontinentrutnät:

Om kontinent rutnätet är aktiverat kommer kartan innehålla linjer för att visa gränserna för kontinenterna på kartan.
Tidsperiod:

Hur många erövringar som skall visas
Kartinställningar
Zoomnivå ?%
Centrera på ?|
Kartläge ?
Bakgrundsfärg
Kontinentrutnät ?
Tidsperiod ?
Återställ alla inställningar och markörer
Erövringsmarkörer
Ny ägare: Tidigare ägare:
Ny markör


2020-09-20 06:20:43 CEST