Tribal Wars Stats: Värld 16: Buildings

Byggnad Max. nivå Min. nivå Trä Lera Järn Pop. Trä- faktor Ler- faktor Järn- faktor Pop. faktor Basbyggnadstid Byggnadstids- faktor
Högkvarter 30 1 90 80 70 5 1.26 1.275 1.26 1.17 13:38 1.2
Barrack 25 0 200 170 90 7 1.26 1.28 1.26 1.17 27:16 1.2
Stall 20 0 270 240 260 8 1.26 1.28 1.26 1.17 90:54 1.2
Verkstad 15 0 300 240 260 8 1.26 1.28 1.26 1.17 90:54 1.2
Akademi 3 0 15000 25000 10000 80 2 2 2 1.17 981:49 1.2
Smedja 20 0 220 180 240 20 1.26 1.275 1.26 1.17 90:54 1.2
Samlingsplats 1 0 10 40 30 0 1.26 1.275 1.26 1.17 18:10 1.2
Marknad 25 0 100 100 100 20 1.26 1.275 1.26 1.17 40:54 1.2
Sågverk 30 0 50 60 40 5 1.25 1.275 1.245 1.155 13:38 1.2
Lergrop 30 0 65 50 40 10 1.27 1.265 1.24 1.14 13:38 1.2
Järngruva 30 0 75 65 70 10 1.252 1.275 1.24 1.17 16:21 1.2
Farm 30 1 45 40 30 0 1.3 1.32 1.29 1 18:10 1.2
Förråd 30 1 60 50 40 0 1.265 1.27 1.245 1.15 15:27 1.2
Gömställe 10 0 50 60 50 2 1.25 1.25 1.25 1.17 27:16 1.2
Mur 20 0 50 100 20 5 1.26 1.275 1.26 1.17 54:32 1.2

2020-09-20 06:14:26 CEST